DESPRE NOI
Asociația ASIST a fost înființată pe 17 februarie 2017, la cererea a trei tineri membrii fondatori și care activează în domeniul formării profesionale, în domeniul informării, consilierii, orientării şi medierii pe piaţa muncii şi în domeniul serviciilor sociale dezvoltând activități, acţiuni şi proiecte care vin în sprijinul tinerilor şi a persoanelor din grupurile vulnerabile.

SCOP
VIZIUNE
OBIECTIVE

SERVICII FORMARE PROFESIONALĂ


CURS: Competențe antreprenoriale

Scopul cursului: Dobândirea de cunoştinţe şi competențe necesare iniţierii, creării şi dezvoltării unui plan de afaceri, dar şi identificării şi accesării surselor de finanţare, cu scopul dezvoltării afacerii şi nu doar a menţinerii acesteia pe piaţă.

Durata cursului: 40 de ore

Obiectivele generale ale cursului:

   Conştientizarea valorilor etice care susţin comportamentele de conducere;
   Planificarea şi organizarea activităţii proprii cât şi a celorlalţi;
   Identificarea priorităţilor organizaţiei;
   Gestionarea timpului şi a volumului de muncă;
   Capacitatea de a pune ideile în practică, urmărid rezultatele propuse iniţial;
   Atitudini de lider;
   Identificarea oportunităţilor existente pe piaţă şi a surselor de finanţare pentru dezvoltarea propriei afaceri;
   Întocmirea unui plan de afaceri.

Principalele tematici abordate:

   Introducere în domeniul antreprenoriatului;
   Iniţierea şi demararea unui plan de afaceri;
   Strategia de marketing;
   Politica de promovare;
   Finanţarea unei afaceri;
   Dezvoltarea produselor/serviciilor afacerii;
   Strategiile de dezvoltare şi riscurile afacerii;
   Planul de afaceri.
Beneficiile cursanţilor: Beneficiile obţinute urmărite în cadrul cursului sunt susţinerea şi formarea culturii antreprenoriale, creşterea abilităţii de a transforma şi concretiza ideile de afaceri în acţiuni concrete prin furnizarea informaţiilor referitoare la mediul de afaceri şi oportunităţile existente pe plan local, elaborarea unui plan de afaceri, organizarea şi derularea unei afaceri de succes, precum şi dezvoltarea acesteia şi nu doar supravieţuirea pe piaţă a acesteia.

Condiţii de înscriere pentru participarea la curs: Minim 10 clase.

Actele necesare (în copie conform cu originalul): BI/CI, diploma de studii, certificat de naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul).

SERVICII SOCIALE


Aceste acţiuni, activităţi, programe şi proiecte sociale sunt concepute în ideea sănătăţii spirituale şi creşterea gradului de confort social, fiind programate să dureze mai multe ore.

Serviciile oferite sunt orientate către o anumită zi importantă şi relevantă sau un eveniment propriu-zis (de exemplu: ziua copilului) sau sunt în strânsă legătură cu un eveniment important din viaţa comunităţii respective (Sfintele Sărbători de Paşte, zilele oraşului, satului, zile sportive, etc.).

Aceste programe vizează tineri, dar şi diferite categorii de vârste specifice pentru persoanele care fac parte din anumite grupuri vulnerabile, cum ar fi familiile, copiii sau vârstnicii. Cu ocazia acestor activităţi, acţiuni, programe, proiecte şi evenimente sociale, cei interesaţi primesc un mic supliment din ceea ce înseamnă serviciile noastre sociale.

Servicii oferite:

   Activităţi şi acţiuni de sprijinire şi ajutorare a tinerilor şi a persoanelor din grupuri vulnerabile ;
   Activităţi şi jocuri de grup sau individuale;
   Activităţi de dezvoltare a creativităţii;;
   Dezvoltare prin activităţi meşteşugăreşti şi raţionalizarea valorilor;
   Probe de iscusinţă şi concursuri de grup.


VOLUNTARIAT
Voluntarii înscrişi lucrează îndeaproape cu personalul asociaţiei ASIST, pentru a maximiza și eficientiza timpul şi potenţialul lor. Aceştia aduc în permanenţă plus valoare organizaţiei.


SUNTEM ÎN PERMANENŢĂ DESCHIŞI PENTRU PRIMIREA DE NOI VOLUNTARI!!!


Dacă sunteţi o persoană care îşi doreşte să dezvolte şi să ajute comunitatea, sunteţi conduşi de motivaţie şi creativitate, vă rugăm să ne contactaţi prin trasmiterea unui e-mail în care să ne solicitaţi devenirea unui membru voluntar asociat al asociaţiei ASIST, la următoarea adresă: asociatia.asist@gmail.com


DONAȚII

DONEAZĂ

CAMPANIA 2017 – REDIRECȚIONEAZĂ 2% către Asociația de Dezvoltare și Inovare Socială Pentru Tineret și Persoane Din Grupuri Vulnerabile ASIST pentru un viitor mai bun al tinerilor și al persoanelor din grupurile vulnerabile!

Orice contribuabil poate dispune direcționarea a 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către orice organizație non-guvernamentală ‒ asociație, fundație etc. ‒ dorește (conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal). Practic, în acest fel, dvs. transmiteți statului modul în care doriți să fie cheltuită o parte din impozitul dvs. pe venit.

Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație. Ea este, în esență, o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi direcționată de către fiecare cetățean în parte către entitatea dorită de acesta.

Confidențialitate și informații fiscale
În conformitate cu O.G. nr. 92/2003, art. 11, alin (4), beneficiarii sumelor obținute prin completarea formularelor 230 sau 200 nu pot obține informații cu caracter fiscal din care să reiasă „identitatea vreunei persoane fizice sau juridice”. Contribuabilii sunt singurii care ar putea solicita informațiile fiscale de mai sus. Totodată, în cazul în care doresc, contribuabilii pot să comunice fundației faptul că au depus formularele respective.

1. Descărcați și tipăriți formularul
2. Completați cu atenție
3. Depuneți formularul:


ANUNȚURI

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ȘI INOVARE SOCIALĂ PENTRU TINERET ȘI PERSOANE DIN GRUPURI VULNERABILE ASIST, în parteneriat cu PAROHIA SF. M. MC. DIMITRIE-TRAIAN, desfășoara în data de 11.04.2017, cu ocazia Sfintei Sărbători a Învierii Domnului, “Campania umanitară de PAŞTI 2017 din comuna Traian, județul Ialomița: ASISTenţă pentru o comunitate mai fericită!”

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ŞI INOVARE SOCIALĂ PENTRU TINERET ŞI PERSOANE DIN GRUPURI VULNERABILE ASIST cu sediul social în Strada Vintilă Mihăilescu, nr.16, bl. 70, sc.C, et. 5, ap. 139, sector 6, Bucureşti, anunță înfiinţarea cu succes a prezenţei asociaţii şi dobândirea personalităţii juridice, având numărul şi data înscrierii în Registrul special: 17 din 17.02.2017.

COMUNICAT PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ - POCU/726/6/12/135823

Asociatia de Dezvoltare si Inovare Sociala pentru Tineret si Persoane din Grupuri Vulnerabile ASIST, cu sediul în București, Str. Simion Mehedinți Geolog, nr. 6, bl. 118, sc. 1, et.5, cam. 3, sector 6, România, e-mail: asociatia.asist@gmail.com, implementează proiectul Valorificarea potențialului capitalului uman, prin măsuri de dezvoltare profesională – "S.R.P.M. - Muncim împreună!", POCU/726/6/12/135823, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educaţie şi competenţe”.

Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de certificare a cel putin 652 de angajati (inclusiv PFA si/sau Intreprinderi Individuale) din regiunile mai slab dezvoltate ale Romaniei, prin facilitarea accesului acestora la diferite activitati, actiuni, servicii, masuri, programe si instrumente integrate de consiliere profesionala si tutorat, de formare profesionala in corelare cu necesitatile pietei muncii si de evaluare si recunoastere a competentelor dobandite in alte contexte, in scopul asigurarii sustenabilitatii si durabilitatii locurilor de munca.

Persoanele înscrise în cadrul proiectului pot beneficia de:

 • Sesiuni de consiliere si orientare in cariera si de tutorat, inainte de inceperea cursurilor.
 • Cursurile de calificare cu durata de 360 de ore, de aprox. 60 zile.
 • Cursurile de specializare cu durata de 60 de ore, de aprox. 15 zile.
 • Cursurile non-formale cu durata de 40 de ore, de aprox. 10 zile.
 • Persoanele din grupul tinta vor primii certificate de absovire recunoscute de Ministerul Muncii.

Persoanele înscrise în grupul țintă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Este persoana angajată (inclusiv PFA şi/sau Întreprinderi Individuale);
 • Are domiciliul într-una din regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru si Vest.
 • Are implinită vârsta de 25 ani.
 • Are vârsta sub 65 de ani.
 • Minim 8 clase absolvite pentru a participa la cursurile de calificare si minim 12 clase absolvite pentru a participa la cursurile de specializare.
 • Are disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (programul de consiliere profesională și tutorat, programul de formare profesională, inclusiv evaluarea și certificarea competențelor dobândite în alte contexte non-formale/informale, etc.)
 • Nu beneficiază de finanţare / dublă finanțare prin alte proiecte finanţate prin POCU 6.12, la momentul înscrierii.
 • Să completeze și să semneze angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului;
 • Nu a urmat și nu urmează alte programe de formare profesională finanțate din fonduri europene sau de la bugetul de stat pe care le va urma în cadrul acestui proiect.
 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

  Pentru înscriere ne puteți contacta:
  Coordonator activitate P1
  NĂSTASE Ionela Alina
  Tel: 0790.231.795
  E-mail: asociatia.asist@gmail.com

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE SI INOVARE SOCIALA PENTRU TINERI SI GRUPURI VULNERABILE ASIST, cu sediul în Str. Simion Mehedinti, nr. 6, Bucuresti, e-mail: asociatia.asist@gmail.com, implementează proiectul „Îmbunatatirea statutului pe piata muncii a angajatilor, prin programe de formare, certificare competente si consiliere profesionala – "A.S.I.S.T."”, POCU/726/6/12/134392, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educaţie şi competenţe”.

Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de pregatire personala si profesionala a cel putin 652 de angajati din regiunile de implementare (Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru si Nord-Vest), sustinand participarea acestora la programe, masuri, instrumente, activitati si actiuni integrate de consiliere profesionala si tutorat, de formare profesionala, de evaluare si certificare a competentelor dobandite in alte contexte, coreland astfel activitatea acestora cu nevoile si necesitatile actuale ale pietei muncii.

Persoanele înscrise în cadrul proiectului pot beneficia de:

 • Sesiuni de consiliere si orientare in cariera si de tutorat, inainte de inceperea cursurilor.
 • Cursurile de calificare cu durata de 360 de ore, de aprox. 60 zile.
 • Cursurile de specializare cu durata de 60 de ore, de aprox. 15 zile.
 • Cursurile non-formale cu durata de 40 de ore, de aprox. 10 zile.
 • Persoanele din grupul tinta vor primii certificate de absovire recunoscute de Ministerul Muncii.

Persoanele înscrise în grupul țintă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Este persoana angajată (inclusiv PFA şi/sau Întreprinderi Individuale);
 • Are domiciliul într-una din regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru si Nord-Vest.
 • Are implinită vârsta de 25 ani.
 • Are vârsta sub 65 de ani.
 • Minim 8 clase absolvite pentru a participa la cursurile de calificare si minim 12 clase absolvite pentru a participa la cursurile de specializare.
 • Are disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (programul de consiliere profesională și tutorat, programul de formare profesională, inclusiv evaluarea și certificarea competențelor dobândite în alte contexte non-formale/informale, etc.)
 • Nu beneficiază de finanţare / dublă finanțare prin alte proiecte finanţate prin POCU 6.12, la momentul înscrierii.
 • Să completeze și să semneze angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului;
 • Nu a urmat și nu urmează alte programe de formare profesională finanțate din fonduri europene sau de la bugetul de stat pe care le va urma în cadrul acestui proiect.

Data începerii proiectului: 23.04.2021
Data finalizării proiectului: 22.12.2022

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Pentru înscriere ne puteți contacta:
Manager proiect
CONSTANTIN ADRIAN
E-mail: asociatia.asist@gmail.com

Asociatia de Dezvoltare si Inovare Sociala pentru Tineret si Persoane din Grupuri Vulnerabile ASIST, cu sediul în București, Str. Simion Mehedinți Geolog, nr. 6, bl. 118, sc. 1, et.5, cam. 3, sector 6, România, e-mail: asociatia.asist@gmail.com, implementează proiectul Titlul proiectului: Facilitarea îmbunătățirii statutului pe piața muncii a angajaților, prin programe de îmbunătățire a competențelor și FPC – "S.R.P.M. - Evoluăm împreună!", POCU/726/6/12/134390, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educaţie şi competenţe”.

Obiectivul general al proiectului este de crestere a gradului de calificare, specializare si pregatire personala si profesionala a cel putin 652 de angajati (inclusiv PFA si/sau Intreprinderi Individuale) din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, prin facilitarea accesului acestora la diferite activitati, actiuni, servicii, masuri, programe si instrumente integrate precum actiuni de promovare a importantei si a necesitatii participarii la programe de formare profesionala, programe de consiliere profesionala si tutorat, programe de formare profesionala (inclusiv in sistem informal/non-formal/certificare competente), in vederea cresterii gradului de adaptare si corelare a acestora cu nevoile pietei muncii, aflata intr-o permanenta evolutie.

Persoanele înscrise în cadrul proiectului pot beneficia de:

 • Sesiuni de consiliere si orientare in cariera si de tutorat, inainte de inceperea cursurilor.
 • Cursurile de calificare cu durata de 360 de ore, de aprox. 60 zile.
 • Cursurile de specializare cu durata de 60 de ore, de aprox. 15 zile.
 • Cursurile non-formale cu durata de 40 de ore, de aprox. 10 zile.
 • Persoanele din grupul tinta vor primii certificate de absovire recunoscute de Ministerul Muncii.

Persoanele înscrise în grupul țintă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Este persoana angajată (inclusiv PFA şi/sau Întreprinderi Individuale);
 • Are domiciliul într-una din regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, Centru si Vest.
 • Are implinită vârsta de 25 ani.
 • Are vârsta sub 65 de ani.
 • Minim 8 clase absolvite pentru a participa la cursurile de calificare si minim 12 clase absolvite pentru a participa la cursurile de specializare.
 • Are disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (programul de consiliere profesională și tutorat, programul de formare profesională, inclusiv evaluarea și certificarea competențelor dobândite în alte contexte non-formale/informale, etc.)
 • Nu beneficiază de finanţare / dublă finanțare prin alte proiecte finanţate prin POCU 6.12, la momentul înscrierii.
 • Să completeze și să semneze angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului;
 • Nu a urmat și nu urmează alte programe de formare profesională finanțate din fonduri europene sau de la bugetul de stat pe care le va urma în cadrul acestui proiect.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Pentru înscriere ne puteți contacta:
Coordonator activitate P2
BALAN Andreea Diana
Tel: 0791.290.725
E-mail: asociatia.asist@gmail.com

COMUNICAT PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ

Programul Operațional Capital Uman: 2014 – 2020

Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toţi

Contract nr. POCU/860/3/12/143380

Titlu proiect: Facilitarea îmbunătățirii aptitudinilor digitale a angajaților prin programe de formare – EVO IMM

Perioada de realizare a proiectului: 23.03.2022 – 22.09.2023

Buget total: 4.134.502,37 lei
Buget FEDR/FC/FSE/ILMT: 3.460.554,03 lei
Buget național: 703.879,45 lei
Buget cofinanțare: 610.685,92 lei

OBIECTIVUL GENERAL
Obiectivul general al proiectului este de creștere și îmbunătățire a nivelului de cunoștinte, competențe, aptitudini și abilități a cel puțin 308 angajati care provin din întreprinderi care activează în sectoarele SNC/SNCDI din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, prin facilitarea accesului acestora la diferite activități, acțiuni, servicii, măsuri, programe și instrumente integrate precum acțiuni de promovare a importanței și a necesității participării la programe de formare profesională, programe de formare profesională în domeniul TIC, în vederea creșterii gradului de adaptare și corelare a acestora cu nevoile pieței muncii, aflată într-o permanentă evoluție.

OBIECTIVE SPECIFICE Obiectiv specific 1 : Creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la importanța și necesitatea participării la programele de FPC al angajaților și al angajatorilor, prin organizarea și implementarea unor campanii/evenimente de informare și conștientizare inovatoare și proactive.
Obiectiv specific 2 : Creșterea gradului de participare a cel puțin 308 angajați la programe de formare profesională (TIC și competențe digitale avansate), cu scopul dezvoltării și dobândirii de noi cunoștinte, competențe, aptitudini practice și abilități în corelare cu nevoile pieței muncii.
Obiectiv specific 3 : 3. Susținerea și sprijinirea a minim 32 IMM-uri din domeniile SNC/SNCDI, prin dezvoltarea și susținerea implementării la nivelul acestora a programelor de invățare la locul de muncă în domeniul TIC.

Pentru înscrierea în cadrul proiectului va rugăm să ne contactați la:
Telefon: 0739 456 197
E-mail: asistevoimm@gmail.com

Competențe digitale pentru angajații din IMM
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Asociația de Dezvoltare și Inovare Socială pentru Tineret și Persoane din Grupuri Vulnerabile ASIST
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

CONTACT

Mobil:   +40 724.876.882

E-mail:  asociatia.asist@gmail.com

IBAN LEI: RO51INGB0000999906760020

Numarul si data din Registrul special:   nr. 17 din 17.02.2017

Pentru orice informații / feedback / sugestii / reclamații vă rugăm să ne conctați folosind formularul de mai jos:
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.